Contact Us

If you need assistance, please contact: Ms. Linda Zhou

2019 2nd International Conference on Software and Services Engineering (ICSSE 2019)
Konferenci pořádá International Academy of Computing Technology (IACT). Konference sdružuje špičkové vědce z Asie, Severní Ameriky, Evropy i celého světa, aby si vyměnili výsledky výzkumu a řešili aktuální problémy ve výpočetní technice, systémech, systémových modelech, softwarovém inženýrství a výpočetních službách. Jedná se o jednu z předních mezinárodních konferencí pro prezentaci nových zásadních poznatků v oblasti výpočetní techniky, softwarového inženýrství a výpočetních služeb.

Výzva k předkládání příspěvků:
http://www.icsse.org/cfp.html

Možnosti publikování:
Veškeré přijaté příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku, který bude indexován společností EI Compendex a Scopus a bude předložen k posouzení pro zařazení na ISI Web of Science (Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index).

Metody podávání:
Příspěvky (Full Papers) se předkládají prostřednictvím elektronického systému EasyChair (http://www.easychair.org/conferences/?conf=icsse2019).
Pro ty, kteří nehodlají publikovat, mohou předložit abstrakty svých příspěvků, které budou zaslány nejméně dvěma technickým komisím pro posouzení (toto trvá přibližně 5 pracovních dnů).
Při přípravě papíru dodržujte požadovaný formát. Příspěvky by měly obsahovat nejméně 4 stránky po formátování.
Průvodce registrací: http://www.icsse.org/reg.html

Program konference:
20. dubna 2018: Registrace
21. dubna 2018: Slavnostní zahájení + hlavní přednášky + technické sekce
22. dubna 2018: Jednodenní prohlídka města nebo návštěva akademických pracovišť

Kontaktní údaje:
Sekretariát konference: Linda Zhou E-mail: icsse@iact.net Tel .: +86-18081079313

Call for Reviewers

Contact Us